Zoeken

Over het fondsWat is het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken?

Het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken is een stichting, die belangrijke ontwikkelingen en activiteiten voor de branche gespecialiseerde bloemendetailhandel (gevestigd en ambulant) in Nederland financiert. Het betreft ontwikkelingen en activiteiten voor verbetering van de arbeidsmarkt.

Paritair bestuur
Het fonds is een stichting met een paritair bestuur. Het bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties Koninklijke Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) en Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH) en de werknemersorganisatie Alternatief voor Vakbond (AVV). Het bestuur ziet toe op de inzet van de financiële middelen van de stichting.

Alle bedrijven dragen financieel bij
Alle bedrijven met medewerkers in de branche gespecialiseerde bloemendetailhandel betalen jaarlijks een verplichte premie aan het fonds. Het gaat om bedrijven waarvan meer dan 50% van de totale omzet bestaat uit de verkoop en/of aflevering van bloemen, planten en/of arrangementen aan de eindgebruiker. Deze bedrijven hebben een fysieke winkel, een digitale verkoopfaciliteit, een ambulant verkooppunt op bijvoorbeeld (week)markten, of een combinatie daarvan. De premie bedraagt 0,75% van de loonsom, waarvan 0,05% mag worden doorbelast aan de medewerkers.

Financiering van zinvolle en toekomstgerichte activiteiten gerelateerd aan de arbeidsmarkt
In de statuten van het fonds zijn doelen vastgelegd. Het bestuur toetst jaarlijks welke activiteiten binnen de doelen passen en voor financiële support in aanmerking komen. De Stichting is verplicht om jaarlijks een verantwoording op te stellen, die wordt beoordeeld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als Stichting kan je dus niet zomaar van alles financieel ondersteunen; daar zijn strenge regels en kaders voor. Te allen tijde geldt dat de financiering erop gericht moet zijn om de werking van de arbeidsmarkt in de branche te verbeteren en werkgevers en medewerkers in hun ontwikkeling bij te staan en te stimuleren.

Welke activiteiten worden door het Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken ge(co)financierd?In de basis is er een paar type activiteiten dat door het Sociaal Fonds financieel ondersteund wordt:

Cao-ontwikkeling en voorlichting

  • Ontwikkelingen in de branche worden gevolgd en onderzocht om toekomstige arbeidsvoorwaarden-cao’s aan te laten sluiten op wensen en behoeften van werkgevers en werknemers. 
  • Voorlichting over de cao wordt gegeven via een (telefonische) helpdesk, digitale en papieren communicatie en regionale themabijeenkomsten.
  • Ook is er een cao-meldpunt: https://www.meldpuntcaobloemisten.nl waar werkgevers en werknemers hulp kunnen krijgen of een melding kunnen doen als zaken niet lopen volgens de cao.
  • Voor werknemers heeft AVV een medezeggenschapsplatform ontwikkeld. Via het platform organiseert AVV input en inspraak voor de arbeidsvoorwaarden-cao.

Onderzoek
Naast het opstellen van een goede arbeidsmarktanalyse wordt ook specifiek thema-onderzoek uitgevoerd. Zo wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar:

  • de gezondheidswaarde van bloemen en planten, resulterend in het nieuwe concept FloraVita;
  • toekomstig koopgedrag van millennials en generatie Z;
  • verbeterde werkwijze van duurzaam en bewust werken in de bloemendetailhandel;
  • bijdrage aan duurzaam werken en klimaatdoelen.

Verbeterd werkgeverschap in de bedrijven
Goed werkgeverschap, samenwerking tussen werkgever en medewerker, veilig en gezond werken, toepassing van Arbo, RI&E en BHV enz. worden verder verbeterd met extra communicatie- en bedrijvenprogramma’s in o.a. STAP. Begeleiding, coaching en ontwikkeling wordt via leerprogramma’s aangeboden.

Leven-lang-ontwikkelen (LLO)
Support van medewerkers bij realisatie van leven lang ontwikkelen in de vorm van een groot aanbod van (vakgerichte) trainingen, bijeenkomsten, inspiratie-events, vak kampioenschappen, bedrijfsbezoeken, klimaatneutraal (leren) werken. Ook worden trainingen aangeboden om te groeien in/naar ondernemerschap.

Vakonderwijs
Het faciliteren en stimuleren van verbeteringen in het reguliere vakonderwijs. Onderdeel hiervan zijn duidelijke BPV-opdrachten, praktische gastlessen door ervaren bloemisten, assessorentraining om het examineren praktijkgerichter te maken, bezoek mogelijkheden van Floriworld, het onderwijskwaliteitslabel Floral Education Center en de campagne voor de werving van nieuwe leerlingen “De bloemist kleurt je leven”.

Wil je meer weten?
Wil je weten wat het Sociaal Fonds voor jouw bedrijf en jou persoonlijk kan betekenen? Aarzel niet en neem contact met ons op. Dat kan per mail via het secretariaat dat wordt gevoerd door Actor Bureau voor sectoradvies: SFBloemen@actor.nl

We zullen je aansluitend benaderen voor meer informatie die passend is op jouw persoonlijke situatie.