Zoeken

FAQ

 • Hoe kan ik de loongegevens aanleveren voor het vaststellen van de premie?

  De premienota’s zijn direct gebaseerd op de loongegevens die u aanlevert voor Pensioenfonds Detailhandel. U of uw administrateur levert de loongegevens bij het pensioenfonds aan. 

 • Hoe kan ik mijn betaalwijze of rekeningnummer controleren en/of aanpassen?

  U kunt uw betaalwijze of rekeningnummer zelf controleren en/of aanpassen onder ‘Organisatie’ in het Werkgeversportaal. Het Werkgeversportaal vindt u op www.pensioenfondsdetailhandel.nl.

 • Hoeveel premie moet ik betalen?

  De premie wordt berekend over de aangeleverde loongegevens van uw werknemers. Een overzicht met de premiepercentages vindt u hier.

 • Op welk rekeningnummer moet ik de premie overmaken?

  U kunt de premie ovv het betalingskenmerk op uw factuur overmaken op NL55INGB0700258132.

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen over de activiteiten van het sociaal fonds?

  Een overzicht met de contactgegevens vindt u hier.

 • Waar kan ik terecht met mijn vragen over de gegevensaanlevering en de premie?

  Een overzicht met de contactgegevens vindt u hier.

 • Waar vind ik mijn facturen?

  Een overzicht van de facturen vindt u terug in het tabblad 'Factuur' in het Werkgeversportaal. Het Werkgeversportaal vindt u op www.pensioenfondsdetailhandel.nl/werkgeversHier vindt u bovendien per factuur de specificatie.

 • Waarom betaal ik premie voor het fonds?

  Het fonds richt zich met haar activiteiten op de belangenbehartiging van de werkgevers en werknemers in de branche. De doelstellingen van het fonds staan hier.
  De verplichtstelling volgt vanuit de cao. Uw cao vindt u hier.

 • Wanneer ontvang ik de factuur?

  U ontvangt eens per kwartaal de factuur van het sociaal fonds. Een overzicht met de factuurdata vindt u hier.

 • Wat gebeurt er als ik niet voldoe aan de premieafdracht?

  Wordt er niet voldaan aan het afdragen van de premie, dan gelden onderstaande incassokosten. Naast deze incassokosten wordt de wettelijke handelsrente opgelegd.

  € 2.500: 15% over de hoofdsom: tot € 375 (min. € 40)

  € 5.000: € 375 + 10% over (hoofdsom - € 2.500): tot € 625

  € 10.000: € 625 + 5% over (hoofdsom - € 5.000): tot € 875

  Meer dan € 10.000: € 875 + 1% over (hoofdsom - € 10.000)

 • Zijn alle werknemers premieplichtig?

  Ja, de premie wordt berekend over het loon van al uw werknemers, vanaf de indiensttredingsdatum tot de eerste dag van de maand waarin de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.