Zoeken

Over het fonds

Doelstelling van het fonds

Het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de vishandel. Deze activiteiten binnen het doel van de Stichting bestaan uit het bevorderen van:

  • het geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Vishandel voortvloeien en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen;
  • het doen uitvoeren van de werkzaamheden van de Sociale Commissie voor de Vishandel. Deze werkzaamheden staan beschreven in artikel 3 lid 3 van het reglement van de Stichting Sociaal Fonds Vishandel;
  • het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de vishandel;
  • het verzorgen van opleiding, scholing en vorming ten behoeve van de werknemers en werkgevers in de vishandel, gericht op de arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsverhoudingen in de vishandel, zoals beschreven in artikel 3 lid 4 van het reglement van de Stichting Sociaal Fonds Vishandel;
  • bemiddeling en arbeidsstimulering ten behoeve van de werknemers in de vishandel;
  • het informeren van werkgevers en/of werknemers over bovengenoemde activiteiten, danwel het benaderen van werkgevers en/of werknemers in het kader van onderzoeken naar de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en/of loopbaanontwikkeling.

IBAN 

NL72INGB0655358951

KVK-nummer 

30204263